CSM

 

 

Biroul de Informare Publică şi Relaţii cu Mass Media

"Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independentei justitiei" (art. 133 alin. 1 din Constitutie, republicata)


                                                                                                 26 ianuarie 2017

  

 

 

 

Comunicat de presă

privind suspendarea din funcţie a doamnei Secan Bogdana Ligia,

judecător în cadrul Tribunalului Bucureşti

 

 

 

În şedinţa din data de 25 ianuarie 2017, Secţia pentru judecători a hotărât suspendarea din funcţie a doamnei Secan Bogdana Ligia, judecător în cadrul Tribunalului Bucureşti, începând cu această dată, până la soluţionarea recursului declarat împotriva Hotărârii Secţiei pentru judecători în materie disciplinară nr. 26J/23.11.2016.

          Conform art. 651 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, în cazul în care, împotriva hotărârii de eliberare din funcţie a unui magistrat se exercită calea de atac a recursului, acesta va fi suspendat din funcţie până la soluţionarea irevocabilă a cauzei de către instanţa competentă, respectiv Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

          Reamintim în şedinţa din data de 23 noiembrie 2016, Secţia pentru judecători în materie disciplinară a Consiliului Superior al Magistraturii a admis în parte acţiunea disciplinară formulată de Inspecţia Judiciară împotriva doamnei Secan Bogdana Ligia, judecător în cadrul Tribunalului Bucureşti şi, în temeiul prevederilor art. 100 lit. e) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, Secţia a aplicat doamnei judecător sancţiunea disciplinară constând în excluderea din magistratură pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzută de art. 99 lit. h) teza a II-a din acelaşi act normativ -  „…întârzierea repetată în efectuarea lucrărilor, din motive imputabile“.

 

 

Biroul de Informare Publică şi Relaţii cu Mass Media